Obsahuje nezařazené kurzy nebo materiály bez probíhající výuky. 
Help with Search courses

Proč příběhy hrály tak důležitou roli ve všech kulturách? Proč je tak důležité číst dětem? A co my dospělí? Čteme a posloucháme příběhy (díváme se na ně) jen pro pobavení nebo nás ovlivňují také jinak? Má příběh moc nás změnit? Společně se zamyslíme, proč jsou příběhy přitažlivé, proč a jak mohou formovat své čtenáře a posluchače. Na známých i méně známých starověkých i moderních vyprávěních si ukážeme, jak příběhy utvářejí společnost a dávají podobu světu, ve kterém žijeme. Podíváme se také na to, co si o příbězích myslí současná filosofie a literární teorie.

Autor: Jan Heczko
Kontakt: jheczko@svkos.cz 


Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě se v roce 2016 zapojila do projektu Knižnice pre vzdelávanie 50 plus, který byl podpořen programem Erasmus+. V knihovně vzniklo několik zájmových klubů, přičemž jedním z nejúspěšnějších byl Mozkový jogging.

Pracovní sešit Trénujeme mozek s knihovnou vznikl pro potřeby tohoto klubu, dá se však využít i samostatně. Najdete v něm výběrovou ukázku různých cvičení a technik na procvičování myšlení a možná se jako bonus dozvíte i něco o knihovnách a knihách. 


"Vytváření základů rukopisu u žáků mladšího školního věku", metodická příručka k výuce psaní vázaným písmem, je materiál pro rodiče a učitele základních škol od autorky Anny Klapuchové.